NASTAVNI PLAN

Osnovnih studija na studijskoj grupi za PEDAGOGIJUOsnovne studije na Studijskoj grupi za psihologiju za sticanje visoke stručne spreme za stručni naziv:

- Diplomirani pedagog

Za stručni naziv: DIPLOMIRANI PEDAGOG


R.b.
NAZIV PREDMETA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
 
1.
Uvod u pedagogiju
4+2
4+2
 
 
 
 
 
 
p+u
2.
Opšta psihologija sa psihologogijom ličnosti
2+2
2+2
 
 
 
 
 
 
u
3.
Uvod u filozofiju
2+2
2+2
 
 
 
 
 
 
u
4.
Logika sa opštom metodologijom
2+2
2+2
 
 
 
 
 
 
p+u
5.
Sociologija
2+2
2+2
 
 
 
 
 
 
u
6.
Statistika u pedagogiji
2+1
2+1
 
 
 
 
 
 
p
7.
Strani jezik
1+2
1+2
1+2
1+2
 
 
 
 
p+u
8.
Opšta pedagogija
 
 
2+2
2+2
2+2
2+2
 
 
p+u
9.
Istorija pedagogije
 
 
3+2
3+2
 
 
 
 
u
10.
Andragogija
 
 
2+1
2+1
 
 
 
 
u
11.
Razvojna psihologija
 
 
2+2
2+2
 
 
 
 
p+u
12.
Etika
 
 
2+2
2+2
 
 
 
 
u
13.
Sociologija vaspitanja i obrazovanja
 
 
2+2
2+2
 
 
 
 
u
14.
Predškolska pedagogija
 
 
 
 
3+2
3+2
 
 
u
15.
Metodologija pedagoškihistraživanja
 
 
 
 
3+2
3+2
 
 
p+u
16.
Didaktika
 
 
 
 
3+2
3+2
 
 
p+u
17.
Pedagoška psihologija
 
 
 
 
2+2
2+2
 
 
p+u
18.
Izborni predmet I
 
 
 
 
2+1
2+1
 
 
u
19.
Savremeni pedagoški pravci i sistemi
 
 
 
 
 
 
2+2
2+2
p+u
20.
Školska pedagogija
 
 
 
 
 
 
3+2
3+2
p+u
21.
Metodika nastave srpskog jezika
 
 
 
 
 
 
2+2
2+2
p+u
22.
Metodika nastave matematike
 
 
 
 
 
 
2+2
2+2
p+u
23.
Metodika nastave prirode i društva
 
 
 
 
 
 
2+2
2+2
p+u
24.
Izborni predmet II
 
 
 
 
 
 
2+2
2+2
u
25.
Diplomski ispit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupan fond časova
15+13
15+13
14+13
14+13
15+11
15+11
13+12
13+12
 

Legenda:


u - ispit se polaže usmeno

p+u - ispit se polaže pismeno i usmenoStrani jezik: kolokvijum posle II semestra i usmeni ispit posle IV semestra


Izborni predmet 1. Jedna pedagoška disciplina: Porodicna pedagogija, ili Pedagogija slobodnog vremena, ili Domska pedagogija.


Izborni predmet 2. Jedna metodika ili dva metodicka kursa: Metodika rada školskog pedagoga, ili Metodika umetnickog obrazovanja, ili Metodika fizickog vaspitanja; osnosno Metode rada sa darovitom decom, Metode rada sa decom ometenom u razvoju, Metode obrazovanja za masovno komuniciranje, Metode obrazovanja za razvoj i toleranciju. (Vece studijske grupe svake godine, u zavisnosti od interesovanja studenata, utvrduje koja ce se nastava organizovati. Ono, takode, može uvoditi i druge kurseve za metodicko obrazovanje).


1. Strucna praksa:

(1) III godina studija - dve nedelje u predškolskoj ustanovi;

(2) IV godina studija - dve nedelje u školi.


2. Seminarski rad:

(1) iz Uvoda u pedagogiju,

(2) iz Istorije pedagogije,

(3) iz Didaktike ili Predškolske pedagogije

(4) iz Školske pedagogije ili Savremenih pedagoških pravaca i sistema.


3. Izrada projekta za istraživanje u Metodologiji pedagoškog istraživanja.

4. Hospitovanje i prakticna predavanja u okviru Metodike srpskog jezika, Metodike nastave matematike i Metodike nastave PPD.


5. Diplomski ispit:

(1) diplomski rad iz jedne od pedagoških disciplina,

(1) odbrana diplomskog rada.


6. Ostale obaveze studenata (na primer kolokvijumi) utvrduju se Pravilima studija.